Apple och deras leverantörer utökar användandet av förnybar energi till 13,7 gigawatt