Apple beviljades fler patent än Microsoft och Google 2023