Analytiker: därför är nya Google Gemini ”en riktigt stor grej”


Google har lanserat marknadens första multimodala generativa AI-modell som kan ta in och producera innehåll baserat på text, ljud, bilder och video.