AI utmanar hela samhället – så måste lagarna skrivas om?


För att på allvar kunna använda AI:s potential gäller det att juridiken stöttar. Det kan betyda att lagarna måste anpassas så att de kan läsas av både människor och algoritmer enligt juridikprofessorn Cecilia Magnusson Sjöberg. ”Jag tror vi behöver en systemreform”, säger hon.