AI på väg ur hajpstadiet – men hänger Sverige med?


Är Sverige på banan nu när AI av allt att döma slår igenom på bred front ute i världen? Förutsättningar – i form av forskning, storföretagens satsningar och startupscenen – finns. Men det gäller att behålla kompetensen på hemmaplan.