Ekonomi och administration

Redovisning och ekonomi

Fullständig kontroll och service inom ekonomi-, lön- och beskattning för dig och ditt företag!

För dig som är företagare eller företagsledare är verksamheten en stor del av ditt liv. Utöver det dagliga arbetet skall dessutom ekonomi och redovisning hanteras. Bokföring, skatter och avgifter skall redovisas och betalas löpande, löner skall räknas fram och betalas ut. Det arbetet tar tid från din kärnverksamhet eller anställd egen personal. För att företagets utveckling skall gå i positiv riktning krävs dessutom att det fattas rätt beslut, vid rätt tidpunkt och att det blir rätt från början.

Det är när företaget värderar tid i pengar som man upptäcker fördelen med outsourcing av löpande uppgifter, vi skapar trygghet och ger ledningen mer tid för företagets affärer och därmed ökad lönsamhet.

Vi vänder oss i första hand till mindre företag och föreningar.

Administrativa tjänster

Vi tar hand om ditt företags olika administrativa sysslor.
Det kan vara faktureringstjänster, bokningar, projektuppföljning m.m.
Kontakta oss för en genomgång av vilka tjänster ditt företag behöver hjälp med.
Vi har lösningsförslag för att hantera det mesta inom ditt företag.