Vattenkraften har en outnyttjad potential – så stor är den

Nu vill Vattenfall effektivisera sina vattenkraftverk för att få ut mer el. Det finns ännu mer otyglad energi i våra vattendrag att ta till vara. Men det hela är kontroversiellt.