Vad är decentraliserade identiteter? Och vad ska vi ha dem till?


Decentraliserade identiteter, eller självägda identiteter som de också kallas, är en modell för identitetshantering som ger individen kontroll över sina egna data. Det är ett koncept som med all sannolikhet kommer att spela en roll inom digitala identiteter i framtiden.