Tusentals sjuka i Bangs sjukdom efter labbläcka i Kina

Flera tusen personer har smittats av en infektionssjukdom till följd av en läcka från en läkemedelsfabrik i den kinesiska staden Lanzhou.