Trots god tillgång på patiendata – delningen fungerar dåligt


58 procent av läkare och sjuksköterskor tycker att delningen av patientdata mellan vårdenheter fungerar dåligt eller mycket dåligt. Och många av dem har upplevt att problemen äventyrar patientsäkerheten.