Teknikforskare om ai: Vissa yrken bör bara få utföras av människor

AI:s framfart kan innebära en omvälvande förändring på arbetsmarknaden. Och nu måste vi bestämma hur stor förändringen ska bli, anser teknikforskaren Georg Graetz. – Vi bör diskutera lagkrav på att vissa yrkesuppgifter bara ska utföras av människor.