Ska Sverige gå med i Europamolnet Gaia-X? Nu ska regeringen utreda frågan


Tysklands och Frankrikes satsning på en gemensam europeisk molninfrastruktur börjar ta form. Nu ska regeringen utreda om och i så fall hur Sverige ska delta. ”Det har rört på sig ganska mycket”, säger Daniel Melin på Skatteverket som ska leda utredningen.