Så öppnar Azure Active Directory för nya autentiseringsrisker


Hybrida molnlösningar för identitets- och accesshantering adderar komplexitet såväl som möjligheter för angripare att komma åt autentiseringsprocesser.