Replik: ”Vi måste ha fakta om höghastighetsbanor – inte önskedrömmar”

REPLIK. Det finns stora miljövinster med att flytta över mer godstrafik till tåg. För detta krävs effektiv, tillförlitlig, finmaskig och billig järnvägstrafik i hela landet, inte dyra höghastighetsbanor utan godstrafik, skriver Arne Karyd i en replik.