Planeter på drift kan ha beboeliga månar

Månar runt fria planeter kan vara tillräckligt varma för att ha flytande vatten – livets grogrund.