Moelven accelererar mot en digitaliserad sågverksindustri – tar hjälp av Digiwood AB och RISE

Under de senaste åren har Moelven haft målet inställt på att öka digitaliseringen i sin sågverksindustri, ett projekt som inleddes 2016 och som nu lett till verklighet inom det som benämnts “Det Digitala Sågverket”. Helt nya metoder för att tillgängliggöra nyttan av digitalisering kommer att presenteras.