Microsoft varnar för avsaknad av datapakt mellan EU och USA


Microsoft varnar i samband med sin senaste delårsrapport för att deras molntjänster kan bli ett offer i ett juridiskt vakuum som uppstått i väntan på en ny datapakt mellan EU och USA.