Med morgondagens internet blir vår värld aldrig sig lik igen

Med 5g, artificell intelligens och miljarder kameror kommer vi att bygga en digital värld ovanpå vår verkliga planet. Ny Teknik berättar i fem steg om webbens framtid – när ”hela världen känns som internet.”