Kunskapscentrum för innovation i extrema klimat

Just nu pågår ett gränsöverskridande samarbete för att bygga upp en kunskaps- och forskningsplattform med målet att förstå och förebygga de unika utmaningarna i ett arktiskt klimat i förändring.