”Kollektivtrafiken har goda förutsättningar att välja bort HVO med palmolja”

REPLIK. Kollektivtrafik är en av de sektorer som har bäst förutsättningar att ställa tuffa hållbarhetskrav på drivmedel, skriver Gröna Bilister i en replik till Naturskyddsföreningen.