Jättepark med solceller och energilager nu i drift

Den enorma solcellsparken om 2,2 GW i den kinesiska ökenprovinsen Qinghai är näst störst i världen. Den backas upp av ett energilager om 202,9 MW och ansluts till en elförbindelse där Hitachi ABB Power Grids får en viktig roll.