Ikem: Regelverken för brandfarliga varor är onödigt snåriga – stoppa MSB

DEBATT. MSB bör fråntas befogenheten att skriva föreskrifter om brandfarliga varor. Arbetsmiljöverkets föreskrifter är tydligare – nu måste regeringen agera mot myndigheternas regleringsiver, skriver Ikem, innovations- och kemiindustrierna i Sverige.