”Havsbaserad vindkraft blir en central del i framtida elförsörjning”

REPLIK. Vi har inte råd att tappa ytterligare fart. För att ha havsbaserad vindkraft i stor skala igång i slutet av 2020-talet måste besluten tas nu, skriver aktörer från vindkraftsbranschen.