”Havsbaserad vindkraft behöver inte subventioner”

REPLIK. Investeringar i havsbaserad vindkraft är på gång på egna meriter. Att i detta läge subventionera är en dålig idé, skriver Lina Håkansdotter, Svernskt Näringsliv.