Haverikommissionen granskar nya Estoniauppgifter

Statens haverikommission tittar nu närmare på de nya uppgifter som kommit fram om passagerarfärjan Estonia som förliste 1994, skriver Aftonbladet.