Här är de största irritationsmomenten under våra videomöten


Ett ökande distansarbete har inneburit ett större beroende av utrustning för videomöten. Men vilka är de största irritationsmomenten när vi sitter där och stirrar in i skärmarna? Det har en ny undersökning svaret på.