Här är bilagorna du ska se upp med i Windows


Nätfiske via e-post är den vanligaste metoden för cyberkriminella att få ett fotfäste inom företagens nätverk. Här är de vanligaste bifogade Office-dokumenten att se upp för.