Google testar schemalagda meddelanden i Messages

Google testar schemalagda meddelanden i Messages

Vissa användare har fått fram möjligheten att schemalägga meddelanden i Google Messages. I skrivande stund verkar endast ett fåtal ha tillgång till funktion, vilken aktiveras på serversidan.

De som är del av A/B-testet kan nå schemaläggningen genom att långtrycka på skicka-knappen. Från fönstret som visas går det att ange när meddelandet ska skickas, förutsatt att telefonen är påslagen vid den tidpunkten och har den nätverkskontakt som krävs.

Messages erbjuder förslag på tidpunkter men det går även att ange tid och datum manuellt. Det kan dröja innan funktionen skickas ut allmänt.