Gigantiska gravitationsbatterier lagrar solel i USA och Kina

Tunga block hissas upp på hög höjd – och sänks ner på kvällen när solkraften tryter. Allt för att lagra förnybar energi. Nu byggs två gigantiska gravitationsbatterier i full skala.