Fossil på jorden kan avslöja liv på främmande planeter

Partiklarna är mindre än 1 mikrometer. Forskarna anser att cirka 100 000 mikrofossil träffar jorden varje år – nu vill de samla in dem.