Fast i gammal Javakod? Så kan du migrera till effektiva containrar


Java är ett av världens största språk och mängden kod och applikationer skrivna i Java är närmast oöverskådlig. Med ökande krav på agilitet i utvecklingen, lägre kostnader och enklare underhåll av applikationer kan Quarkus vara räddningen för din Java-monolit.