EU:s tillsynsmyndighet utökar granskningen av Apples nfc-teknik