EU-parlamentariker vill se över det nya dataavtalet med USA – risk för försening


Säger att avtalet fortfarande innehåller brister gällande bland annat juridisk självständighet och öppenhet.