”Digitala tvillingar avgörande för att hantera framtida översvämningar”


Med effektivare digitalisering och bättre samarbete kan kommuner undvika översvämningskatastrofer, skriver Farzad Ferdos på vattenteknikföretaget Xylem och lyfter fram digitala tvillingar som en nyckelkomponent.