Digital transformation tvingar organisationer att nå sina digitala mål på nya sätt

Redan för två år sedan hävdade nordiska verksamheter att företagens konkurrenskraft och till och med överlevnad var beroende av en framgångsrik digitalisering. De var redo, fulla av hopp och på väg mot det digitala paradiset.