De vill skippa långa elkablar i havet – med 140 meter lång ”batteritanker”

Ett skepp kommer lastat – med el. Nu har japanska Power X visat upp sin batteri-tanker. Målet är att vara ute på haven 2026, men hur har de räknat på projektet?