Clearview AI har samlat in 30 miljarder bilder på ansikten


Syftet är att hjälpa polisen att identifiera misstänkta brottslingar, men kritiker är oroliga för att tekniken ska missbrukas.