Chrome 86 blockerar aviseringar från suspekta hemsidor

Chrome 86 blockerar aviseringar från suspekta hemsidor

Chrome 86 vidtar ytterligare åtgärder för att förhindra påträngande och potentiellt skadliga aviseringar från hemsidor. Om en hemsida som tidigare har missbrukat aviseringar ber om att få visa dessa, döljer Chrome förfrågan automatiskt.

Användare kan fortfarande aktivera aviseringar, men de behöver gå till en separat meny för att göra det och en varning visas. Google skriver att illasinnade hemsidor kan skicka meddelanden som länkar till malware eller som försöker efterlikna legitima systemmeddelanden.

I en framtida version kommer Google att nollställa aviseringsstatusen för de användare som redan har råkat aktivera aviseringar för illasinnade hemsidor.