Bill Gates tror att AI kan döda Google Sök och Amazon som vi känner dem


Bill Gates säger att AI kan göra så att vi aldrig behöver använda tjänster som Google Sök eller Amazons e-handel i framtiden. En framtida AI-baserad personlig assistent kommer att vara så djupgående att det första företaget som utvecklar den kommer att rycka ifrån konkurrenterna.