Avloppsvatten visar: Stor smittökning av coronaviruset i Stockholm

Spridningen av coronaviruset ökar snabbt i Stockholmsregionen och kan vara på väg tillbaka till vårens nivåer, att döma av virusmängderna i avloppsvattnet.