Apple jobbar på möjligheten att se fyra sportsändningar samtidigt