AI diagnostiserade en sällsynt sjukdom och klarade provet att bli läkare


Den senaste versionen av ai:n ChatGPT, utvecklad av OpenAI, klarade provet för den amerikanska läkareexamen med lätthet.