Ehandel

E-handel

För att ett e-handelsprojekt ska bli framgångsrikt krävs rätt strategi och tydliga mål kopplade till din verksamheten.

Det är viktigt att inte bara titta till kostnader utan även till effekter. Tex en investering som kostar X kr effektiviserar mitt arbete med X timmar vilket gör att jag kan använda dessa till att utveckla verksamheten istället för administration osv. Många butiksägaren verkar ibland ha tagit för lätt på uppgiften när deras e-butik byggts upp.
Att bygga en verksamhet på nätet tar tid och kan kosta pengar, men om man gör på rätt sätt kan den ekonomiska vinsten bli betydande.

E-butiken är fronten mot kunderna. Det är viktigt att ha en butik som tilltalar kunden och lockar kundens intresse för att köpa butikens produkter. Det måste också framgå att butiken drivs på ett professionellt och för kunden säkert sätt.

Varför ska kunden handla hos just dig?
På vilket sätt är min butik bättre än konkurrenterna?
Vad gör du för att kunderna ska känna förtroende för ditt företag och vilja handla hos dig?
Erbjuder dina konkurrenter några fördelar som du inte gör?
Kan du erbjuda något som blir till din fördel?

Vi hjälper dig att välja lämplig lösning för din butik. Det kan vara att anpassa och konfigurera en färdig butikslösning eller att bygga en egen lösning.

Vi kan även ta han om drift och administration av din butik.