USA förbjuder distribution av TikTok och WeChat

USA förbjuder distribution av TikTok och WeChat

I en kommuniké tillkännager amerikanska myndigheter att både TikTok såväl som WeChat från och med 20/9 ej längre får distribueras genom appbutiker inom USA. Beslutet kommer efter att Donald Trump i början av augusti undertecknat en presidentorder med syfte att blockera bland annat TikTok om företaget inte avyttras till ett amerikanskt bolag, med en tidsfrist som löper ut på söndag.

För närvarande pågår förhandlingar mellan Walmart och Oracle samt kinesiska Bytedance som äger TikTok om en delvis eller fullständig försäljning. Beskedet som kommunicerats idag innebär att Bytedance har till och med söndag på sig att hitta en lösning innan appen försvinner från appbutikerna i USA.

As of September 20, 2020, the following transactions are prohibited:

  1. Any provision of service to distribute or maintain the WeChat or TikTok mobile applications, constituent code, or application updates through an online mobile application store in the U.S.;
  2. Any provision of services through the WeChat mobile application for the purpose of transferring funds or processing payments within the U.S.

–Commerce Department, USA

Om inget förändras kommer villkoren att bli ännu striktare från och med 12/11, i vilket fall inga företag i USA tillåts förse TikTok med internettjänster längre.

As of September 20, 2020, for WeChat and as of November 12, 2020, for TikTokthe following transactions are prohibited:

  1. Any provision of internet hosting services enabling the functioning or optimization of the mobile application in the U.S.;
  2. Any provision of content delivery network services enabling the functioning or optimization of the mobile application in the U.S.;
  3. Any provision directly contracted or arranged internet transit or peering services enabling the function or optimization of the mobile application within the U.S.;
  4. Any utilization of the mobile application’s constituent code, functions, or services in the functioning of software or services developed and/or accessible within the U.S.

–Commerce Department, USA

För användare som redan har TikTok installerat bör appen fortsatt vara åtkomliga oberoende av plattform, men däremot blir det inte längre möjligt för varken WeChat eller TikTok att förse användarna med uppdateringar.

Eftersom Android på ett relativt enkelt vis tillåter installation av applikationer utanför appbutiken, så har TiKTok fortfarande möjlighet att publicera APK-filer (installationsfiler) på tjänstens hemsida, både för nyinstallationer och för uppdateringar. Det vill säga fram till och med 12/10 beroende på hur strikt tillämpningen av punkterna ovan blir. För närvarande tillhandahåller inte TikTok APK-filer genom hemsidan.

WeChat som ägs av kinesiska Tencent hamnar i en knepigare sits eftersom amerikanska företag förbjuds från att ta emot eller hantera betalöverföringar kopplade till tjänsten samtidigt som de striktare villkoren som omfattar TikTok från och med november börjar gälla redan på söndag för WeChats räkning. Företaget tappar alltså tillgången till internettjänster i USA samtidigt som appen försvinner från appbutikerna.

Uppdatering 18/9, kl 20:55: Artikeln har förtydligats med att WeChat omfattas av de hårdare restriktionerna redan från och med 20/9.

USA förbjuder distribution av TikTok och WeChat Read More »