YouTube-test låter användare ange standardkvalitet

YouTube-test låter användare ange standardkvalitet

YouTube spelar upp videor i den upplösning tjänsten anser passar uppkopplingen bäst. Över Wi-Fi och fasta uppkopplingar försöker YouTube i regel spela upp videor i skärmens upplösning.

Användare kan ändra upplösningen manuellt för enskilda videor, från en lista med alla tillgängliga upplösningar. På datorer går det att spela upp i en upplösning som överskrider skärmens, men inte på mobiler.

Google genomför nu ett test som förenklar upplösningsmenyn. Istället för att bara ange exakta upplösningar – 480p, 720p, 1080p, 1440p, etcetera – visas alternativen ”högre bildkvalitet” och ”databesparing”. En exakt upplösning kan väljas från en undermeny.

Appen har samtidigt fått en standardinställning för videokvalitet, vilken anges separat för Wi-Fi respektive mobildata. De tre alternativen är ”auto”, ”högre bildkvalitet” och ”databesparing”. I nuläget har förändringen endast skickats ut till en begränsad skara genom ett A/B-test.