WhatsApp berättar om ”försvinnande meddelanden”

WhatsApp berättar om ”försvinnande meddelanden”

WhatsApp kommer introducera en funktion som gör att skickade meddelanden automatiskt försvinner efter sju dagar för alla parter. Utvecklaren har nu berättat mer om finessen på en FAQ-sida.

Som det beskrivs på sidan är det en funktion som slås av och på och därefter gäller alla skickade meddelanden i konversationen. För grupper kommer endast admin kunna aktivera försvinnande meddelanden.

Om mottagaren inte har sett meddelandet inom sju dagar kommer det ändå raderas. Funktionen innebär dock på inga vis att meddelanden inte kan sparas. Om någon citerar meddelandet kan det exempelvis ligga kvar längre än sju dagar, genom citatet.

Meddelanden kan även vidarebefordras till en konversation som inte använder försvinnande meddelanden och på så vis ligga kvar permanent någon annanstans. Ifall en backup skapas ingår meddelanden som är tänkt att raderas efter sju dagar. De raderas då först efter att backupen har återställts.

Användare kan även ta skärmdumpar av meddelanden, ta kort på skärmen, eller helt enkelt kopiera texten och klistra in den för att spara innehållet. WhatsApp nämner inte när funktionen släpps skarpt.