USA uppmanar teknikjättarna att kryptera sämre


Det måste bli enklare att ta sig in i exempelvis appar för direktmeddelanden anser USA och sex allierade länder. Därför vill man att it-jättarna ska dra ner på krypteringen.