Tio företag står för hälften av FoU:n

Näringslivets forskning och utveckling, FoU, är koncentrerad till få företag. Tio företag stod för hälften av FoU:n förra året, enligt SCB.