Stanfords ai upptäcker de missade jordskalven

Små skalv kan berätta om de stora jordbävningarna, men många av de minsta registreras aldrig. Nu har Stanford utvecklat ai som upptäcker dem, och månader av analyser kan avverkas på 20 minuter.