Så ska astronauter odla mat i Mars jord

Den röda planetens ytlager innehåller vissa av de ämnen som växter behöver. Nu undersöker geologer hur man kan preparera Mars jord för att odla mat.